โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน รับการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ระดับทอง)

โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน รับการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(ระดับทอง) จากคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิพัง เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560

ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0073 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0071ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0069 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0067ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0066 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0065ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0064 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0063ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0061 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0059ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0058 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0057ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0056 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0054ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0053 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0051ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0050 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0049ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0048 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0047ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0046 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0045ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0043 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0042ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0041 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0039ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0037 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0036ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0035 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0034ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0033 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0032ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0028 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0023ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0022 ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0021ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0019  ส่งเสริมสุขภาพ_๑๗๑๒๐๖_0010

About นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน/โรงเรียนบ้านเขาติง