โรงเรียนวัดไทรงามจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานห้องเรียน I-Classroom สพฐ.

20171130_104723 20171130_111515 20171130_113158 20171130_114639_001

โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง นำโดยนางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่รับผิดชอบ จัดนิทรรศการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้ IPAD ตามโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต I-Classroom  ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับเหรียญทอง

149796 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0101 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0097 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0071 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0066 20171130_104656 20171130_111515 20171201_093239 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0005 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0026 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0034 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0055 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0056 นำเสนองานSTEM_๑๗๑๒๐๔_0064

โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง

About โรงเรียนวัดไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง