โรงเรียนทุ่งรวงทองร่วมกับองค์กรในชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพลดโลกร้อน

โรงเรียนทุ่งรวงทองร่วมกับองค์กรในชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพลดโลกร้อน

โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพลดโลกร้อน 79366 7936279444 79363 79364 794397936579438 79428

About อมรทิพย์ สาวะเดช