ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแหลม

ปร4 อาคารเรียนปี 61

ปร5 อาคารเรีย ปี 61

ปร6 อาคารเรียนปี 61

ปปช 01

Chananchida

About Chananchida