การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.เลย เขต 1

การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

2. โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560

admin

About admin