ศึกษาเรียนรู้ชมพระเมรุมาศนิทรรศการศาสตร์พระราชา

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ นำคณะ นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศึกษาเรียนรู้ชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อให้ได้เรียนรู้เรื่องราวจากการชมนิทรรศการสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้ำค่าของไทย รวมทั้งพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่  ๙ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
IMG_8791_resize IMG_8848_resize IMG_8847_resize IMG_8846_resize IMG_8845_resize IMG_8844_resize IMG_8843_resize IMG_8841_resize IMG_8840_resize IMG_8839_resize IMG_8838_resize IMG_8837_resize IMG_8836_resize IMG_8835_resize IMG_8832_resize IMG_8830_resize IMG_8828_resize IMG_8826_resize IMG_8825_resize IMG_8823_resize
IMG_8827_resize IMG_8824_resize
IMG_8822_resize IMG_8821_resize IMG_8820_resize IMG_8819_resize IMG_8818_resize IMG_8817_resize IMG_8816_resize IMG_8815_resize IMG_8814_resize IMG_8813_resize IMG_8812_resize IMG_8811_resize IMG_8810_resize IMG_8809_resize IMG_8807_resize IMG_8805_resize IMG_8804_resize IMG_8801_resize IMG_8795_resize IMG_8794_resize IMG_8793_resize  IMG_8851_resizeIMG_8850_resizeIMG_8849_resize

kornkanok

About kornkanok