ประกาศโรงเรียนบ้านควนยวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านควนยวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๓/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบดังต่อไปนี้

1. ประกาศโรงเรียนบ้านควนยวน

2. เอกสารประกวดราคา

3. แบบ สปช. 103-26 (3ห้อง)

4. ตาราง ปปช อาคาร สปช.103

5. ปร4ก อาคารอนุบาล

6. ปร4ข อาคารอนุบาล

7. ปร5ก อาคารอนุบาล

8. ปร5ข อาคารอนุบาล

9. ปร6 อาคารอนุบาล

 

About รัศมี จิตบุญ