ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการฟื้นฟูหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไทรผู้ชนะ

About นางสาวลักขณา เสนปาน โรงเรียนบ้านหนองไทร