รายงานสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนวัดนานอน วันที่ 4/12/2560

น้ำท่วม 2 น้ำท่วม 3 น้ำท่วม 4 น้ำท่วม 5 น้ำท่วม 6 น้ำท่วม 8 น้ำท่วม 9 น้ำท่วม1 น้ำม่วม 10

About นางสาวพันวิกา หนูชู โรงเรียนวัดนานอน