ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ นายอำนาจ สุขลิ้ม ครูโรงเรียนบ้านวังศิลา ระหว่างวันที่ 5–6 ธันวาคม 2560

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ  นายอำนาจ  สุขลิ้ม  ครูโรงเรียนบ้านวังศิลาด้วย  นายอำนาจ  สุขลิ้ม  ครู โรงเรียนบ้านวังศิลา  ได้เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ      เมื่อวันที่  28   พฤศจิกายน  2560   ตั้งศพบำเพ็ญกุศลศพ  ระหว่างวันที่  5 – 6  ธันวาคม   2560  ณ  สำนักสงฆ์บ้านนาโตง  ตำบลทุ่งกระบือ  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง   และทำการฌาปณกิจศพ        ในวันพฤหัสบดี ที่  7  ธันวาคม  2560

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา