ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไทรเนื่องจากประสบอุทกภัย

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองไทรเนื่องจากประสบอุทกภัย

โดยมีผู้อำนวยการบุญรักษ์ รมทองและคณะครูให้การต้อนรับ

  น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0076น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0073น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0075 น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0074 น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0077 น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0072น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0078 น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0079 น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0080 น้ำท่วม 271160_๑๗๑๑๒๗_0024

About นางสาวลักขณา เสนปาน โรงเรียนบ้านหนองไทร