วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี  และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  ประจำปี 2560 โดยมีนายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน 2560
IMG_8693_resize IMG_8694_resize IMG_8696_resize IMG_8697_resize IMG_8698_resize IMG_8699_resize IMG_8701_resize IMG_8703_resize IMG_8704_resize IMG_8707_resize IMG_8708_resize IMG_8709_resize IMG_8711_resize IMG_8712_resize IMG_8716_resize IMG_8718_resize IMG_8719_resize IMG_8721_resize IMG_8723_resize IMG_8724_resize IMG_8729_resize IMG_8733_resize IMG_8737_resize IMG_8743_resize IMG_8744_resize IMG_8747_resize IMG_8749_resize IMG_8751_resize IMG_8754_resize IMG_8755_resize IMG_8760_resize IMG_8761_resize IMG_8764_resize IMG_8768_resize IMG_8769_resize IMG_8772_resize IMG_8774_resize IMG_8775_resize IMG_8778_resize IMG_8780_resize IMG_8781_resize IMG_8783_resize IMG_8784_resize IMG_8786_resize

kornkanok

About kornkanok