รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่ง นักการภารโรง และตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>>ดาวน์โหลด

 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน