เปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนวัดควนวิเศษ

นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ "เฟื่องฟ้า" ของโรงเรียนวัดควนวิเศษ  โดยนางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  1  ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ไปร่วมในพิธีดังกล่าว วันที่  23  พฤศจิกายน 2560
76729_resize 76731_resize 76738_resize 76743_resize IMG_8634_resize IMG_8636_resize IMG_8637_resize IMG_8639_resize IMG_8640_resize IMG_8641_resize IMG_8642_resize IMG_8644_resize IMG_8646_resize IMG_8649_resize IMG_8650_resize IMG_8652_resize IMG_8653_resize IMG_8655_resize IMG_8656_resize IMG_8658_resize IMG_8660_resize IMG_8663_resize IMG_8664_resize IMG_8666_resize IMG_8667_resize IMG_8668_resize IMG_8669_resize IMG_8670_resize IMG_8671_resize IMG_8672_resize IMG_8673_resize IMG_8674_resize IMG_8677_resize IMG_8679_resize IMG_8680_resize IMG_8681_resize IMG_8682_resize IMG_8683_resize IMG_8685_resize IMG_8687_resize IMG_8688_resize IMG_8689_resize IMG_8692_resize

kornkanok

About kornkanok