ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ  ประกาศผู้มีสิทธิ

วิชาเอกภาษาไทย  วิชาภาษาไทย

วิชาเอกปฐมวัย  วิชาปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิฯ ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล