แจ้งการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าจ้างอื่น ๆ

โอนการศึกษาบุตร        ครูจ้าง ตค 60

โอนค่าเช่าบ้าน ตค..60       โอนค่ารักษาพยาบาล

Chananchida

About Chananchida