รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังประกาศรับสมัคร

ใบสมัครใบสมัคร

รายละเอียดตำแหน่งรายละเอียดตำแหน่ง

ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสารสนเทศ

หลักสูตรหลักสูตร

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล