โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียนนักเรียน ป.1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะในการอ่านและความสามารถ
ในการเขียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

>>คลิกชมภาพการอ่านเขียนป.1-3 ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพการอ่านเขียนป.4-6 ทั้งหมดที่นี่<<
>>รงเรียนอนุบาลตรัง<<

>>ช่อง Youtube โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2941 IMG_2876 IMG_2878 IMG_2879 IMG_2880 IMG_2883
IMG_2910 IMG_2918 IMG_2919 IMG_2924 IMG_2926 IMG_2927 IMG_2930 IMG_2931 IMG_2941 IMG_2942 IMG_2944 IMG_2948 IMG_2949 IMG_2951 IMG_2953 IMG_2954 IMG_2955 IMG_2957 IMG_2958 IMG_2959 IMG_2961 IMG_2962 IMG_2963 IMG_2964 IMG_2971 IMG_2972 IMG_2973 IMG_2975 IMG_2976 IMG_2977 IMG_2978 IMG_2980 IMG_2985 IMG_2988 IMG_2989 IMG_2990 IMG_2991 IMG_2992 IMG_2994 IMG_2995 IMG_2997 IMG_2999 IMG_3006 IMG_3007 IMG_3009 IMG_3010 IMG_3013 IMG_3014 IMG_3015 IMG_3016 IMG_3017 IMG_3018 IMG_3019 IMG_3020 IMG_3022 IMG_3023 IMG_3055 IMG_3058 IMG_3060 IMG_3062 IMG_3063 IMG_3065 IMG_3066 IMG_3068 IMG_3070 IMG_3071 IMG_3072 IMG_3075 IMG_3078 IMG_3080 IMG_3081 IMG_3082 IMG_3083 IMG_3084 IMG_3087 IMG_3088 IMG_3091 IMG_3092

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง