สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์และยุติธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และโรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2560
IMG_2870 IMG_2869 IMG_2868 IMG_2867 IMG_2866    IMG_2862      IMG_2856 IMG_2849 IMG_2848  IMG_2841   IMG_2837   IMG_2833 IMG_2832 IMG_2825  IMG_2818   IMG_2804  IMG_2796 IMG_2794 IMG_2788 IMG_2732 IMG_2728  IMG_2723 IMG_2720 IMG_2722 IMG_2721   IMG_2717 IMG_2706   IMG_2703         IMG_2686 IMG_2685 IMG_2684 IMG_2683 IMG_2682 IMG_2681 IMG_2679 IMG_2674   IMG_2671 IMG_2670 IMG_2666            IMG_2642    IMG_2638 IMG_2635 IMG_2634   IMG_2624 IMG_2570 IMG_2569 IMG_2568 IMG_2565       IMG_2554    IMG_2549

kornkanok

About kornkanok