ประกาศโรงเรียนบ้านนานิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนบ้านนานิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศโรงเรียนบ้านนานิน อาคารเรียน สปช 104_26

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปร4ก 

ปร4ข

ปร5ก

ปร5ข

ปร6

About นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านนานิน