โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการทดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สสวท.รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงครูคณะกรรมการคุมสอบนักเรียนใน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตรัง และสนามสอบโรงเรียนทับเที่ยง
ฮั้วเฉียว อ.เมือง จ.ตรัง วันเสาร์ที่ 11พฤศจิกายน 2560

>>คลิกชมภาพประชุมกรรมการคุมสอบทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพกิจกรรมการสอบภาคเช้าทั้งหมดที่นี่<<

>>คลิกชมภาพกิจกรรมการสอบภาคบ่ายทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2567 IMG_2497 IMG_2548 IMG_2547 IMG_2552 IMG_2489 IMG_2494 IMG_2486 IMG_2488 IMG_2463 IMG_2464 IMG_2466 IMG_2474 IMG_2475 IMG_2477 IMG_2478 IMG_2481 IMG_2482 IMG_2485 IMG_2488 IMG_2496 IMG_2498 IMG_2499 IMG_2500 IMG_2501 IMG_2502 IMG_2509 IMG_2510 IMG_2512 IMG_2513 IMG_2514 IMG_2515 IMG_2516 IMG_2517 IMG_2518 IMG_2519 IMG_2520 IMG_2524 IMG_2526 IMG_2527 IMG_2528 IMG_2529 IMG_2530 IMG_2531 IMG_2536 IMG_2537 IMG_2538 IMG_2540 IMG_2541 IMG_2542 IMG_2543 IMG_2544 IMG_2545 IMG_2546 IMG_2547 IMG_2548 IMG_2549 IMG_2551 IMG_2552 IMG_2553 IMG_2554 IMG_2555 IMG_2556 IMG_2557 IMG_2559 IMG_2562 IMG_2564 IMG_2565 IMG_2568 IMG_2569 IMG_2570 IMG_2589 
IMG_2624 IMG_2627 IMG_2628 IMG_2629 IMG_2630 IMG_2631 IMG_2632 IMG_2634 IMG_2635 IMG_2637 IMG_2638 IMG_2639 IMG_2640 IMG_2641 IMG_2642 IMG_2643 IMG_2644 IMG_2645 IMG_2647 IMG_2648 IMG_2650 IMG_2651 IMG_2652 IMG_2654 IMG_2655 IMG_2656 IMG_2666 IMG_2667 IMG_2670 IMG_2671 IMG_2672 IMG_2673 IMG_2674 IMG_2679 IMG_2681 IMG_2682 IMG_2683 IMG_2684 IMG_2685 IMG_2686 IMG_2687 IMG_2688 IMG_2689 IMG_2691 IMG_2692 IMG_2696 IMG_2697 IMG_2698 IMG_2699 IMG_2700 IMG_2702 IMG_2703 IMG_2704 IMG_2705 IMG_2706 IMG_2707 IMG_2709 IMG_2710 IMG_2716 IMG_2717 IMG_2718 IMG_2719 IMG_2720 IMG_2721 IMG_2722 IMG_2723 IMG_2725 IMG_2728 IMG_2732 IMG_2788 IMG_2794 IMG_2796 IMG_2802 IMG_2804 IMG_2805 IMG_2815 IMG_2818 IMG_2819 IMG_2825 IMG_2832 IMG_2833 IMG_2834 IMG_2836 IMG_2837 IMG_2838 IMG_2840 IMG_2841 IMG_2842 IMG_2848 IMG_2849 IMG_2856 IMG_2857 IMG_2858 IMG_2859 IMG_2860 IMG_2861 IMG_2862 IMG_2863 IMG_2864 IMG_2865 IMG_2866 IMG_2867 IMG_2868 IMG_2869 IMG_2870 IMG_2871

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง