โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมหน้าเสาธงแนะนำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์เอกปฐมวัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีฝึกสอน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

นางเกดมณี ณ พัทลุง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลตรัง แนะนำนักศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัย จาก ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี มาฝึกสอนระดับชั้นปฐมวัยจำนวน 14 คน ณ โรงเรียน
อนุบาลตรัง บริเวณหน้าเสาธง วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
>>คลิกชมภาพบรรยากาศการแนะนำตัวทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<
>>ช่อง Youtube โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2399 IMG_2384 IMG_2395 IMG_2398
IMG_2385 IMG_2388 IMG_2390 IMG_2391 IMG_2396 IMG_2402 IMG_2403 IMG_2404 IMG_2405 IMG_2406 IMG_2408 IMG_2409 IMG_2455 IMG_2457 IMG_2458 IMG_2459
IMG_2413 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2421 IMG_2422 IMG_2423 IMG_2424 IMG_2425 IMG_2427 IMG_2430 IMG_2431 IMG_2432 IMG_2433 IMG_2434 IMG_2436 IMG_2437 IMG_2438 IMG_2439 IMG_2440 IMG_2441 IMG_2445 IMG_2447 IMG_2448 IMG_2449 IMG_2450 IMG_2451  IMG_2452IMG_2383
IMG_2411                                               IMG_2426

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง