โรงเรียนบ้านคลองเต็ง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

–  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น ขนาด 9 ห้องเรียน  
งบประมาณ  6,394,400.00 บาท
–  คาดว่าจะประกาศจัดซื่อจัดจ้าง 11/2560

About นางสาวจิราณี เป็นสุข โรงเรียนบ้านคลองเต็ง

รักครอบครัว