โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน

นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน และบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล กระบี่ และตรัง โดยนายสุรพล มุสิกพันธ์ุ กล่าวรายงานข้อมูล ณ โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง วันที่ 23 ก.พ.2558

admin

About admin