โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมบริษัททรูปลูกปัญญารับสมัครนักเรียนป.1-3 เข้าร่วมโครงการทรูสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 7

คณะเจ้าหน้าที่บริษัททรูปลูกปัญญา ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครและประชาสัมพันธ์
นักเรียนชายชั้น ป.1-3 อายุระหว่าง 7-10 ปี เข้าร่วมโครงการทรูสามเณรธรรม ปี 7 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลตรัง วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
>>คลิกชมภาพบรรยากาศการรับสมัครทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

>>คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่<<
True1 True2
IMG_2178 IMG_2179 IMG_2181 IMG_2186
IMG_2160 IMG_2161
IMG_2156 IMG_2157 IMG_2158 IMG_2162 IMG_2163 IMG_2164 IMG_2176 IMG_2182 IMG_2183 IMG_2187 IMG_2188 IMG_2190 IMG_2192 IMG_2193 IMG_2194 IMG_2195 IMG_2196 IMG_2197 IMG_2202 IMG_2204 IMG_2206 IMG_2207 IMG_2209 IMG_2210 IMG_2212 IMG_2213 IMG_2214 IMG_2215 IMG_2217 IMG_2218 IMG_2221 IMG_2222 IMG_2225 IMG_2226 IMG_2227 IMG_2228 IMG_2232 IMG_2234 IMG_2235 IMG_2236 IMG_2237 IMG_2238 IMG_2243 IMG_2246 IMG_2247 IMG_2248 IMG_2249 IMG_2252 IMG_2253 IMG_2254 IMG_2255 IMG_2256 IMG_2257 IMG_2258 IMG_2260 IMG_2261 IMG_2262 IMG_2264 IMG_2265 IMG_2268 IMG_2269 IMG_2272 IMG_2273 IMG_2274 IMG_2279 IMG_2155
IMG_2180 IMG_2216 IMG_2220
IMG_2245 IMG_2267 IMG_2275

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง