รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครูผู้สอน)

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1   ประกาศพนักงานราชการ

ใบสมัคร    ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล