ประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มมทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  มอบนโยบายชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2560
IMG_8496_resize IMG_8498_resize IMG_8499_resize IMG_8501_resize

kornkanok

About kornkanok