โรงเรียนอนุบาลตรังการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ(คศ.2) ปี 60)

นายสำเริง ศรีวิน ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง
เป็นประธาน นายภิญโญ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (นาโต๊ะหมิง)กรมการ นางเพ็ญใจ
ท่าห้อง ครู คศ.3 โรงเรียนมิตรภาพวัดทุ่งหวัง กรรมการ และนางพรทิพย์ สุภาพ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้าน
ควนปริง กรรมการ ในการประเมิน น.ส.นินติตา ฤทธิหาญ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
และนางจารุวรรณหนูเอียด ครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเข้าสู่ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ (คศ.2) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
>>คลิกชมภาพบรรยากาศการประเมินทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_2097 IMG_2031
IMG_2080 IMG_2054IMG_2100 IMG_2081
IMG_2033 IMG_2067 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2073 IMG_2076 IMG_2079 IMG_2082 IMG_2083 IMG_2092 IMG_2093 IMG_2095 IMG_2096 IMG_2098 IMG_2099 IMG_2101 IMG_2102 IMG_2103 IMG_2105 IMG_2106 IMG_2109 IMG_2110 IMG_2112 IMG_2115 IMG_2118 IMG_2121 IMG_2122 IMG_2124IMG_2014 IMG_2015 IMG_2017 IMG_2019 IMG_2030 IMG_2032 IMG_2033 IMG_2035 IMG_2036 IMG_2037 IMG_2038 IMG_2039 IMG_2040 IMG_2041 IMG_2042 IMG_2043 IMG_2044 IMG_2045 IMG_2047 IMG_2048 IMG_2049 IMG_2050 IMG_2051 IMG_2055 IMG_2056 IMG_2057 IMG_2061 IMG_2062 IMG_2063 IMG_2064

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง