โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 8/2560

นายสำเริง ศรีวิน ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง
ดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่8/2560 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
>>คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมครูทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1949 IMG_1985
IMG_1930 IMG_1934 IMG_1936 IMG_1937 IMG_1975 IMG_1976
IMG_1936 IMG_1938 IMG_1939 IMG_1940 IMG_1941 IMG_1942 IMG_1944 IMG_1946 IMG_1947 IMG_1948 IMG_1950 IMG_1951 IMG_1951_2 IMG_1952 IMG_1953 IMG_1954 IMG_1955 IMG_1956 IMG_1957 IMG_1958 IMG_1959 IMG_1960 IMG_1961 IMG_1962 IMG_1963 IMG_1964 IMG_1965 IMG_1966 IMG_1967 IMG_1968 IMG_1969 IMG_1970 IMG_1971 IMG_1972 IMG_1974 IMG_1977 IMG_1979 IMG_1981 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1990 IMG_1992 IMG_1994 IMG_1996 IMG_1997 IMG_1998 IMG_2000 IMG_2002 IMG_2008 IMG_2009

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง