บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการประชุม บริหารงบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ สพป.ตรัง เขต ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
IMG_8387_resize IMG_8389_resize IMG_8390_resize IMG_8393_resize IMG_8395_resize IMG_8396_resize IMG_8398_resize IMG_8399_resize IMG_8400_resize IMG_8401_resize IMG_8402_resize IMG_8403_resize IMG_8404_resize IMG_8405_resize IMG_8406_resize IMG_8407_resize IMG_8410_resize

kornkanok

About kornkanok