ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1  ประกาศผู้ผ่านการสรราและเลือกสรร

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล