ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1  ประกาศครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล