โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 ปี 2560

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมือง
จ.สราษฎร์ธานี โรงเรียนอนุบาลตรังโดย นายสำเริงศรีวิน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง
นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
>>คลิกชมภาพพิธีเปิดงานทักษะวิชาการทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพทุกฝ่ายพร้อมเดินทางทั้งหมดที่นี่<<
>>
คลิกชมภาพบรรยากาศการเดินทางรถทัวร์คันที่2<<

>>ลิกชมภาพแวะรับประทานอาหารเที่ยงทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพที่พักครูนักเรียนนทั้งหมดที่นี่<<

>>คลิกชมภาพถ่ายที่ระลึกเดินทางกลับทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_1384 IMG_1385IMG_1385 IMG_1139 IMG_1145 IMG_1155 IMG_1163 IMG_1176 IMG_1183 IMG_1185 IMG_1187 IMG_1192 IMG_1203 IMG_1202 IMG_1201 IMG_1199 IMG_1195 IMG_1204 IMG_1206 IMG_1208 IMG_1209 IMG_1211 IMG_1231 IMG_1226 IMG_1225 IMG_1222 IMG_1221 IMG_1236 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1239 IMG_1241 IMG_1249 IMG_1247 IMG_1245 IMG_1243 IMG_1242 IMG_1251 IMG_1252 IMG_1253 IMG_1254 IMG_1260 IMG_1267 IMG_1266 IMG_1265 IMG_1264 IMG_1262 IMG_1270 IMG_1275 IMG_1279 IMG_1282 IMG_1284 IMG_1297 IMG_1296 IMG_1295 IMG_1294 IMG_1291 IMG_1298 IMG_1299 IMG_1302 IMG_1308 IMG_1309 IMG_1320 IMG_1323 IMG_1325 IMG_1326 IMG_1329 IMG_1336 IMG_1340 IMG_1341 IMG_1343 IMG_1349 IMG_1353 IMG_1355 IMG_1358 IMG_1361 IMG_1372 IMG_1376 IMG_1377 IMG_1379 IMG_1381 IMG_1393 IMG_1394 IMG_1398 IMG_1399 IMG_1403 IMG_1412 IMG_1419 IMG_1420 IMG_1424 IMG_1428 IMG_1432 IMG_1444 IMG_1445 IMG_1451 IMG_1452 IMG_1457 IMG_1458 IMG_1459 IMG_1460 IMG_1465 IMG_1479 IMG_1482 IMG_1487 IMG_1497 IMG_1504 IMG_1505 IMG_1506 IMG_1509 IMG_1534 IMG_1542 IMG_1546 IMG_1547 IMG_1553 IMG_1564 IMG_1565 IMG_1567 IMG_1571 IMG_1580 IMG_1582 IMG_1583 IMG_1590 IMG_1591 IMG_1593 IMG_1595 IMG_1605 IMG_1607 IMG_1139

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง