การบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา

นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑ และ สพม.๑๓ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันเสาร์ที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
IMG_8219_resize IMG_8220_resize IMG_8221_resize IMG_8224_resize IMG_8225_resize IMG_8226_resize IMG_8227_resize IMG_8228_resize IMG_8229_resize IMG_8230_resize IMG_8231_resize IMG_8232_resize IMG_8233_resize IMG_8234_resize IMG_8236_resize IMG_8237_resize IMG_8238_resize IMG_8239_resize IMG_8240_resize IMG_8241_resize IMG_8242_resize IMG_8243_resize IMG_8244_resize IMG_8245_resize IMG_8246_resize IMG_8247_resize IMG_8248_resize

kornkanok

About kornkanok