ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศ โรงเรียนบ้านปากไพ

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนประกาศผลสอบครูจ้าง โรงเรียนบ้านปากไพ

About นางสาวอุดมพร ฮั่วหลี โรงเรียนบ้านปากไพ