รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของ สพฐ.

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1 ประกาศครูจ้างทุ่งไทรทอง

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล