ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณของ สพฐ.

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1ประกาศครูจ้างทุ่งไทรทอง

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล