โรงเรียนอนุบาลตรังการประชุมผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

นางสาวผุสดี บ่นหา ครู หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมครูผู้รับผิดชอบจัดทำ
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผน PLC ณ ห้องประชุมResource Center โรงเรียน
อนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
>>คลิกชมภาพการประชุมผู้รับผิดชอบฯทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0516 IMG_0517 IMG_0541 IMG_0552
IMG_0515 IMG_0518 IMG_0519 IMG_0520 IMG_0521 IMG_0522 IMG_0523 IMG_0524 IMG_0526 IMG_0527 IMG_0528 IMG_0530 IMG_0531 IMG_0533 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0537 IMG_0538 IMG_0539 IMG_0542 IMG_0543 IMG_0544 IMG_0545 IMG_0546 IMG_0547 IMG_0548 IMG_0549 IMG_0550 IMG_0551 IMG_0553 IMG_0554 IMG_0555 IMG_0556 IMG_0557 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0560 IMG_0562 IMG_0563 IMG_0564 IMG_0565 IMG_0515

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง