รายงานข้อมูลในระบบ E-MES

โรงเรียนใดที่ยังไม่รายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวในระบบ E-MES ให้รีบดำเนินการ ทั้งนี้ระบบขยายเวลาปิดเป็น วันที่ 9 ตุลาคม 2560

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น