ด้วย สพป.ตรัง เขต 1 จะดำเนินการอบรมครูผู้ช่วย ที่บรรจุตั้งแต่ปี 2558-2560 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช อ. เมือง จ.สงขลา

รายละเอียดกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ไฟล์รายชื่อข้าราชการครู

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน