โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลตรังประกอบไปด้วย นายกิติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ
นางกาญจนา ไชยรัตน์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางอัมพร มณเฑียรสุภา ครู วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ นายประยูร อุ้ยใจดี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ร่วมพิธีมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
>>คลิกชมภาพบรรยาก่อนพิธีมุทิตาจิตทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพรำอวยพรนักเรียนนาฏศิลป์ทั้งหมดที่นี่<<

>>คลิกภาพพิธีมอบของขวัญแก่ผู้เกษียณทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพิธีมุทิตาจิตด้วยดอกไม้ทั้งหมดที่นี่ <<
>>คลิกชมภาพการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0485 IMG_0486 IMG_0487 IMG_0491 IMG_0492 IMG_0496IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0033 IMG_0035IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0021 IMG_0023 IMG_0026 IMG_0028 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0042 IMG_0043 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0046 IMG_0047 IMG_0049 IMG_0051 IMG_0053 IMG_0055 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0066 IMG_0068 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0073 IMG_0075 IMG_0077 IMG_0079 IMG_0080 IMG_0081 IMG_0083 IMG_0085 IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117 IMG_0122 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0129 IMG_0133 IMG_0135 IMG_0142 IMG_0143 IMG_0147 IMG_0155 IMG_0180 IMG_0183 IMG_0186 IMG_0191 IMG_0193 IMG_0195 IMG_0197 IMG_0198 IMG_0200 IMG_0201 IMG_0203 IMG_0204 IMG_0220 IMG_0222 IMG_0226 IMG_0230 IMG_0235 IMG_0236 IMG_0240 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0244 IMG_0246 IMG_0247 IMG_0248 IMG_0250 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0254 IMG_0259 IMG_0260 IMG_0264 IMG_0268IMG_0270 IMG_0274 IMG_0275 IMG_0276 IMG_0277 IMG_0278 IMG_0279 IMG_0280 IMG_0281 IMG_0283 IMG_0286 IMG_0287 IMG_0288 IMG_0289 IMG_0291 IMG_0292 IMG_0293 IMG_0298 IMG_0300 IMG_0301 IMG_0302 IMG_0303 IMG_0304 IMG_0305 IMG_0307 IMG_0308 IMG_0310 IMG_0311 IMG_0313 IMG_0316 IMG_0317 IMG_0318 IMG_0319 IMG_0321 IMG_0322 IMG_0323 IMG_0324 IMG_0327 IMG_0328 IMG_0329 IMG_0330 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0338 IMG_0339 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0344 IMG_0345 IMG_0347 IMG_0349 IMG_0350 IMG_0352 IMG_0354 IMG_0356 IMG_0357 IMG_0359 IMG_0360 IMG_0361 IMG_0362 IMG_0363 IMG_0366 IMG_0368 IMG_0369 IMG_0370 IMG_0371 IMG_0372 IMG_0374 IMG_0376 IMG_0377 IMG_0378 IMG_0380 IMG_0381 IMG_0382 IMG_0384 IMG_0398 IMG_0401 IMG_0406 IMG_0407 IMG_0408 IMG_0411 IMG_0412 IMG_0413 IMG_0420 IMG_0422 IMG_0424 IMG_0425 IMG_0426 IMG_0427 IMG_0430 IMG_0431 IMG_0432 IMG_0437 IMG_0441 IMG_0443 IMG_0444 IMG_0445 IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448 IMG_0449 IMG_0454 IMG_0456 IMG_0464 IMG_0466 IMG_0467 IMG_0468 IMG_0469 IMG_0470 IMG_0472 IMG_0474 IMG_0475 IMG_0479 IMG_0480 IMG_0481 IMG_0482 IMG_0483 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0488 IMG_0490 IMG_0491 IMG_0492 IMG_0499 IMG_0504 IMG_0555 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0564 IMG_0566 IMG_0571 IMG_0572 IMG_0590 IMG_0591 IMG_0596 IMG_0597 IMG_0598 IMG_0599 IMG_0600 IMG_0601 IMG_0602 IMG_0603 IMG_0604 IMG_0605 IMG_0606 IMG_0607 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0611 IMG_0612 IMG_0613 IMG_0615 IMG_0616 IMG_0619 IMG_0620 IMG_0621 IMG_0625 IMG_0628 IMG_0629 IMG_0630 IMG_0631 IMG_0632 IMG_0633 IMG_0634 IMG_0637 IMG_0638 IMG_0639 IMG_0643 IMG_0644 IMG_0645 IMG_0648 IMG_0649 IMG_0650 IMG_0651 IMG_0652 IMG_0658 IMG_0662 IMG_0663 IMG_0666 IMG_0669 IMG_0670 IMG_0634IMG_0559
IMG_0532 IMG_0533 IMG_0535 IMG_0536
IMG_0538 IMG_0557 IMG_0575 IMG_0577
IMG_0579 IMG_0580 IMG_0584 IMG_0635

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง