การเข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

และขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีผู้สมัครกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ทำหนังสือหนังสือแจ้งมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อรวบรวมรายงานจังหวัดต่อไป 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน