โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีมุทิตาจิตและประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปี 2560

นายสุวิทย์ ฟองโหย ปรองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรังเขต 1 เป็นประธานและ
ดำเนินการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 สพป.ตรัง เขต 1 และพิธีมุทิตาจิตขาราชการ
ครูเกษียณ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง วันอังคารที่ 25 กันยายน 2560

>>คลิกชมการถ่ายภาพที่ระลึกครูเกษียณทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมการมอบโล่เกียรติยศผู้เกษียณทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9361 IMG_9211 IMG_9212 IMG_9215 IMG_9217 IMG_9218 IMG_9220 IMG_9226 IMG_9240 IMG_9243 IMG_9245 IMG_9247 IMG_9250 IMG_9254 IMG_9262 IMG_9265 IMG_9273 IMG_9277 IMG_9279 IMG_9280 IMG_9281 IMG_9283 IMG_9284 IMG_9290 IMG_9293 IMG_9295 IMG_9296 IMG_9297 IMG_9301 IMG_9305 IMG_9306 IMG_9313 IMG_9314 IMG_9315 IMG_9317 IMG_9319 IMG_9320 IMG_9323 IMG_9324 IMG_9325 IMG_9326 IMG_9327 IMG_9328 IMG_9329 IMG_9330 IMG_9334 IMG_9336 IMG_9337 IMG_9341 IMG_9343 IMG_9346 IMG_9348 IMG_9349 IMG_9356 IMG_9357 IMG_9359 IMG_9361 IMG_9365 IMG_9367 IMG_9378 IMG_9380 IMG_9384 IMG_9420 IMG_9421 IMG_9432 IMG_9433 IMG_9436 IMG_9437 IMG_9440 IMG_9448 IMG_9450 IMG_9452 IMG_9453 IMG_9482 IMG_9486 IMG_9487 IMG_9495 IMG_9506 IMG_9510 IMG_9511 IMG_9515 IMG_9534 IMG_9535 IMG_9536 IMG_9537 IMG_9541 IMG_9542 IMG_9543 IMG_9270 IMG_9212_2
                                                      IMG_9532

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง