เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ

นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการในสังกัด จำนวน 93 ท่าน ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผู้เกษียณประกอบด้วย ผู้บริหาร  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี คุณประโยชน์กับทางราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 26 กันยายน 2560 
IMG_7916_resize IMG_7917_resize IMG_7919_resize IMG_7921_resize IMG_7924_resize IMG_7926_resize IMG_7927_resize IMG_7928_resize IMG_7929_resize IMG_7930_resize IMG_7931_resize IMG_7932_resize IMG_7933_resize IMG_7934_resize IMG_7936_resize IMG_7937_resize IMG_7938_resize IMG_7943_resize IMG_7945_resize IMG_7946_resize IMG_7947_resize IMG_7949_resize IMG_7950_resize IMG_7951_resize

kornkanok

About kornkanok