โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560

นายพิชัย มะนะสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการและเจ้าของบริษัทโตโยต้าเมืองตรัง ประธานหอการค้า จ.ตรัง
ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้าย
วันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560

>>คลิกชมภาพเตรียมความพร้อมก่อนพิธีทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพิธีมอบทุนการศึกษาทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพิธีทำบุญวันกำดนิด ร.ร.ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8689 IMG_8700 IMG_8704 IMG_8705 IMG_8706IMG_8438IMG_8462 IMG_8463 IMG_8471IMG_8439 IMG_8440 IMG_8441 IMG_8443 IMG_8444 IMG_8445 IMG_8446 IMG_8447 IMG_8448 IMG_8449 IMG_8450 IMG_8455 IMG_8457 IMG_8458 IMG_8459 IMG_8460 IMG_8461 IMG_8464 IMG_8465 IMG_8466 IMG_8472 IMG_8474 IMG_8481 IMG_8482 IMG_8483 IMG_8484 IMG_8485 IMG_8487 IMG_8490 IMG_8491 IMG_8492 IMG_8493 IMG_8494 IMG_8495 IMG_8496 IMG_8497 IMG_8499 IMG_8500 IMG_8501 IMG_8502 IMG_8503 IMG_8504 IMG_8505 IMG_8506 IMG_8508 IMG_8509 IMG_8510 IMG_8512 IMG_8514 IMG_8515 IMG_8516 IMG_8517 IMG_8518 IMG_8519 IMG_8520 IMG_8521 IMG_8522 IMG_8523 IMG_8524 IMG_8525 IMG_8526 IMG_8527 IMG_8529 IMG_8531 IMG_8532 IMG_8534 IMG_8536 IMG_8537 IMG_8538 IMG_8539 IMG_8542 IMG_8543 IMG_8544 IMG_8545 IMG_8546 IMG_8547 IMG_8548 IMG_8549 IMG_8550 IMG_8551 IMG_8552 IMG_8555 IMG_8556 IMG_8557 IMG_8558 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8561 IMG_8562 IMG_8563 IMG_8566 IMG_8567 IMG_8568 IMG_8569 IMG_8570 IMG_8571 IMG_8572 IMG_8573 IMG_8574 IMG_8575IMG_8586 IMG_8587 IMG_8590 IMG_8604 IMG_8605 IMG_8606 IMG_8607 IMG_8608 IMG_8622 IMG_8630 IMG_8633 IMG_8634 IMG_8635 IMG_8637 IMG_8640 IMG_8643 IMG_8644 IMG_8645 IMG_8647 IMG_8649 IMG_8651 IMG_8653 IMG_8655 IMG_8660 IMG_8661 IMG_8662 IMG_8663 IMG_8670 IMG_8672 IMG_8673 IMG_8674 IMG_8675 IMG_8676 IMG_8677 IMG_8678 IMG_8679 IMG_8680 IMG_8686 IMG_8690 IMG_8694 IMG_8696 IMG_8698 IMG_8699 IMG_8702 IMG_8707 IMG_8708 IMG_8710 IMG_8713 IMG_8715 IMG_8722 IMG_8723 IMG_8726 IMG_8729 IMG_8731 IMG_8733 IMG_8736 IMG_8737 IMG_8745 IMG_8747 IMG_8748 IMG_8750 IMG_8752 IMG_8757 IMG_8759 IMG_8760 IMG_8762 IMG_8764 IMG_8766 IMG_8771 IMG_8776 IMG_8783 IMG_8784 IMG_8787 IMG_8789

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง