โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมการประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่7/2560

นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรังประธานและดำเนินการประชุมครู บุคลากรทาง
การศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 7 /2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
>>คลิกชมภาพการประชุมครูครั้งที่7/60ทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8396IMG_8351 IMG_8352IMG_8391 IMG_8406 IMG_8407 IMG_8410 IMG_8414 IMG_8415 IMG_8418IMG_8355 IMG_8357 IMG_8358 IMG_8359 IMG_8360 IMG_8362 IMG_8363 IMG_8364 IMG_8365 IMG_8366 IMG_8367 IMG_8368 IMG_8370 IMG_8371 IMG_8373 IMG_8374 IMG_8377 IMG_8378 IMG_8379 IMG_8380 IMG_8381 IMG_8382 IMG_8383 IMG_8384 IMG_8385 IMG_8386 IMG_8387 IMG_8388 IMG_8392 IMG_8393 IMG_8394 IMG_8398 IMG_8399 IMG_8400 IMG_8401 IMG_8402 IMG_8403 IMG_8408 IMG_8409 IMG_8410 IMG_8415 IMG_8416 IMG_8417 IMG_8418 IMG_8419 IMG_8369 IMG_8372

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง