ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังยกเลิกประกาศรับสมัครฯ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล