ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 1ประกาศสอบพี่เลี้ยงเด็กพิการ

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล