กำหนดการฌาปนกิจศพคุณแม่ทองมาก สาระเทพ มารดานางอุษา สังขาว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

ด้วยคุณแม่ทองมาก  สาระเทพ  มารดานางอุษา  สังขาว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ทางคณะเจ้าภาพกำหนดการบำเพ็ญบุญกุศลศพ ระหว่างวันที่ 16-21 กันยายนพ.ศ.2560 ณ วัดแหลมไผ่  ต.มะลวน อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี และทำการฌาปนกิจศพในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ เมรุวัดแหลมไผ่  ต.มะลวน อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  
ทางคณะเจ้าภาพแจ้งให้ญาติๆเพื่อนสนิท มิตรสหายได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน และขอให้ทุกท่านได้รับ
ส่วนบุญส่วนกุศลโดยทั่วถึงกัน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายปรีชา เจริญลาภ บ้านทุ่งหนองแห้ง

About นายปรีชา เจริญลาภ บ้านทุ่งหนองแห้ง