งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เพื่อแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศลำดับต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงศักยภาพของบุคคลในแต่ละด้านอย่างเต็มที่ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
IMG_7855_resize IMG_7857_resize IMG_7858_resize IMG_7859_resize IMG_7860_resize IMG_7862_resize IMG_7863_resize IMG_7865_resize IMG_7867_resize IMG_7868_resize IMG_7869_resize IMG_7870_resize IMG_7871_resize IMG_7872_resize IMG_7873_resize IMG_7874_resize IMG_7875_resize IMG_7876_resize IMG_7878_resize IMG_7879_resize IMG_7881_resize IMG_7882_resize IMG_7884_resize IMG_7885_resize IMG_7886_resize IMG_7887_resize IMG_7888_resize IMG_7889_resize IMG_7890_resize IMG_7891_resize IMG_7892_resize IMG_7894_resize IMG_7895_resize IMG_7897_resize IMG_7898_resize IMG_7899_resize IMG_7900_resize IMG_7901_resize IMG_7902_resize IMG_7903_resize IMG_7905_resize IMG_7906_resize IMG_7907_resize IMG_7908_resize IMG_7909_resize IMG_7910_resize IMG_7911_resize IMG_7913_resize IMG_7914_resize

kornkanok

About kornkanok