กำหนดการฌาปนกิจศพคุณแม่เยื้อน ขวัญนิมิตร มารดานายถนัด ขวัญนิมิตร อดีตผอ.สพม.ที่ 13 ตรัง กระบี่

ด้วยคุณแม่เยื้อน ขวัญนิมิตร มารดานายถนัด ขวัญนิมิตร อดีต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาที่ 13
ตรัง กระบี่(สพม.ที่ 13 ตรัง กระบี่) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
ณ บ้านหนักแบกต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ทางคณะเจ้าภาพกำหนดการบำเพ็ญบุญกุศลศพ
ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายนพ.ศ.2560 ณ วัดประชาบำรุง (วัดหนักแบกตีน) อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
และทำการฌาปนกิจศพในวันที่ 25 กันยายน2560 ณ เมรุวัดประชาบำรุง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ทาง
คณะเจ้าภาพแจ้งให้ญาติๆเพื่อนสนิท มิตรสหายได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน และขอให้ทุกท่านได้รับ
ส่วนบุญส่วนกุศลโดยทั่วถึงกัน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

IMG_6889 IMG_6921
IMG_7072 IMG_7073 IMG_7074 IMG_7075 IMG_7077 IMG_7078 IMG_7079 IMG_7084 IMG_7086 IMG_7088 IMG_7094 IMG_7095 IMG_7097 IMG_7098 IMG_7099 IMG_7100 IMG_7101 IMG_7102 IMG_7103 IMG_7104 IMG_7105 IMG_7106 IMG_7107 IMG_7108 IMG_7109 IMG_7110 IMG_7111 IMG_7112 IMG_7113 IMG_7114 IMG_7115 IMG_7116 IMG_6853 IMG_6855 IMG_6859 IMG_6862 IMG_6866 IMG_6870 IMG_6871 IMG_6872 IMG_6873 IMG_6874 IMG_6875 IMG_6877 IMG_6878 IMG_6879 IMG_6880 IMG_6881 IMG_6882 IMG_6884 IMG_6886 IMG_6887 IMG_6889 IMG_6892 IMG_6895 IMG_6896 IMG_6900 IMG_6902 IMG_6906 IMG_6907 IMG_6908 IMG_6910 IMG_6911 IMG_6912 IMG_6913 IMG_6918 IMG_6919 IMG_6920 IMG_6928 IMG_6929 IMG_6931 IMG_6932 IMG_6936 IMG_6938 IMG_6942 IMG_6944 IMG_6945 IMG_6949 IMG_6955 IMG_6956 IMG_6958 IMG_6959 IMG_6960 IMG_6962 IMG_6966 IMG_6967 IMG_6977 IMG_6979 IMG_6980 IMG_6984 IMG_6985 IMG_6986 IMG_6991 IMG_6992 IMG_6997 IMG_6998 IMG_7000 IMG_7003 IMG_7004 IMG_7008 IMG_7008_2 IMG_7009 IMG_7010 IMG_7011 IMG_7014 IMG_7015 IMG_7016 IMG_7026 IMG_7027 IMG_7029 IMG_7034 IMG_7035

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง